L’associació TAIB (Treballam per s’Albufera i les Illes Balears) és un col·lectiu lligat a la realitat ambiental i social de les Illes Balears, que promou la conservació de la biodiversitat, els hàbitats i els recursos naturals, així com maneres de viure més sostenibles que s’integrin en la lògica de la naturalesa com a sistema on la humanitat n’és un element més. La nostra missió és fomentar la conservació del patrimoni natural i cultural de Mallorca i la resta de les Illes Balears, implementant la recerca per ampliar i millorar els coneixements sobre aquests temes, fent divulgació dels valors naturals i tradicionals que acullen les illes i sensibilitzant a la societat balear sobre els problemes ambientals i les seves causes, tot promovent solucions. Aquí trobaràs més informació sobre el projecte que el TAIB ha dut a s’Albufera fa més de 20 anys, centrat en la recerca sobre ecologia aplicada la gestió dels espais protegits; el seguiment de flora i fauna per a estudiar els canvis en els ecosistemes al llarg del temps; i en la formació en conservació de joves estudiants, recent llicenciats o persones interessades en el medi ambient en general.

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.