Les papallones nocturnes són un grup d’insectes anomenats Heteròcers i pertanyen, juntament amb les papallones diürnes (Ropalòcers), a l’ordre dels Lepidòpters.

Què vol dir això? Presenten les característiques pròpies del gran grup dels Insectes: tres parells de potes, dos ulls compostos, dues antenes i dos parells d’ales, a més d’un exoesquelet de quitina. El nom científic dels grups ja ens dóna algunes pistes: els Lepidòpters tenen unes ales cobertes d’escates (del grec pterón=ales i lepidos=escates); i dins d’aquests, el grup dels Heteròcers presenta diverses formes d’antenes (hetero=divers i kéros=antena), mentre que els Ropalòcers les tenen en forma de maça (ropalon=maça, bastó). Aprèn a diferenciar-les!

El cicle de vida dels papaions passa per fases ben diferenciades, entre les quals es produeixen canvis més o menys importants. El més conegut és el que té lloc entre la fase d’eruga o larva i la de l’adult o papallona, transformació ben profunda que es coneix com a metamorfosi.

D’entre els papaions hi ha una enorme diversitat, pel que és difícil respondre de manera simple a les típiques preguntes que ens venen al cap, com quant de temps viuen, què mengen o quin tamany tenen.Per que fer-vos una idea, de lepidòpters se’n coneixen més de 120.000 espècies al món, de les quals, 9 de cada 10 són papallones nocturnes, moltes més que de diürnes! A les illes Balears ja se n’han descrit més de 1.000 espècies i al Parc Natural de s’Albufera unes 500! I tota aquesta diversitat d’espècies es tradueix en estratègies de vida ben variades per poder sobreviure!

I com és que en sabem tant poc? El que passa és que tot i ser tan nombroses i diverses, els seus hàbits nocturns i els colors més apagats que tenen generalment, fan que siguin més desconegudes que les diürnes.

A més, aquesta gran diversitat de formes, adaptacions, comportaments, i el seu ràpid cicle reproductiu les converteix en indicadores fantàstiques dels canvis ambientals.

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.