Els papaions tenen al davant molts reptes, com aconseguir aliment, trobar parella, fer front als depredadors o adaptar-se als canvis ambientals. El curt cicle de vida de moltes espècies de papaió pot implicar que facin diverses generacions en un any, de les que al final resulten un gran nombre d’individus. Aquest fet ha afavorit que al llarg de la llarga història, el grup hagi esdevingut dels més creatius a l’hora de trobar formes d’adaptar-se, ja que cada moment reproductiu suposa una nova combinació de gens que poden ser clau per aportar novetats. Així, han desenvolupat múltiples estratègies per sobreviure!

 Migrar o quedar? Unes quedaran al mateix lloc durant tota la seva vida, en canvi, d’altres emprendran llargs viatges cada any a la cerca d’aliment, com fan moltes aus.

Generalista o especialista? N’hi ha que són molt escollides i només els agrada menjar una família de plantes, un gènere o fins i tot una sola espècie, mentre que  n’hi ha d’altres que s’alimenten d’un gran ventall de plantes.

Discreta o atrevida? Comportaments tan diferents com amagar-se o disfressar-se d’animals més perillosos són alguns dels que adopten els sorprenents papaions.

Aquestes diferències poden ocórrer inclús dins una mateixa espècie i venen determinades per la variabilitat geogràfica, que determinarà el tipus i quantitat d’aliment, la temperatura o la pluviositat. Amb el temps, poblacions de papaió que emprenen camins diferents poden arribar a esdevenir subespècies, és a dir, les considerem per separat encara que emparentades. Quan les espècies o subespècies són pròpies d’un lloc determinat, que no es troben a la resta del món, s’anomenen endemismes. A les Illes Balears n’hi ha molts endemismes de plantes i d’animals no voladors, precisament perquè la condició d’aïllament pròpia d’una illa ha afavorit que evolucionin per separat. Els papaions, però, són voladors i per tant no es troben tan lligats a una localitat, així que és més complicat que s’aïllin i esdevinguin endemismes. Tot i això, en coneixem algun com Eilema caniola subsp. torsteni, molt comuna a tots els ambients de totes les illes, però diferent de la seva “cosina” de la península.


“Fins l’insecte més taujà
de defensa té un mitjà” J.Vilarrúbia
Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.