Comencem el cicle amb l’ou, que haurà estat col·locat per la femella de papallona en la planta que servirà d’aliment a les petitíssimes larves que sorgiran.  La papallona posa molts ous, la majoria entre 100 i 500, perquè la supervivència és petita pel gran nombre de depredadors.

Els ous poden ser solitaris o bé poden estar agrupats; en aquest últim cas, el conjunt d’ous que la femella posa en un determinat lloc és el que s’anomena posta, i els ous hi solen estar disposats de forma ordenada. Una mateixa femella deixa diverses postes o ous solitaris a diferents llocs, que poden estar a la mateixa planta o arbre, o bé a més distància.

Els ous són una mostra de la gran variabilitat d’espècies que podrem trobar, tant pel que fa al color, que pot variar del blanc pur al vermell fort, passant per molts tons de gris verdós; com per la forma, poden ésser globulars, ovoides, aplanats, deprimits, estrellats, en forma de botella… També les postes són ben variables: més o menys nombroses, cobertes de pèls, embolcallades a una fulla…

L’eclosió, la sortida de les larves de l’ou, es dóna generalment unes poques setmanes o dies després de la posta. Les petites larves començaran a menjar tot just surtin de l’ou, iniciant la seva carrera per créixer sense ser devorades per ningú…

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.