Els papaions van a la llum. Només cal fixar-mos al voltant dels fanals en una passejada nocturna per veure molts tipus de papaions que hi voletegen contínuament. Hi ha fanals que són més atraients que d’altres, és pel tipus de bombeta. Les de vapor de mercuri, per exemple, desprenen una llum ultraviolada, invisible als nostres ulls, que és captada per molts papaions, això els permet distingir determinades flors pels dibuixos ultraviolats que tenen.

Sembla ser que van a la llum més per confusió que per atracció. La lluna podria ser el seu punt de referència per a navegar; si li col·loquem un altre punt milions de cops més a prop, les obliguem a corregir l’angle constantment perquè amb poc que avancin ja tenen aquesta lluna falsa canviada de posició. Així, corregint l’angle més freqüentment com més s’apropen a la llum, acaben arribant-hi tot fent cercles.

Aquest és un comportament molt comú entre els papaions, però no pas compartit per totes les espècies o famílies: n’hi ha que no van mai a la llum, que fan un altre tipus de vida que no hi té a veure! Així, per estudira-les a totes, amb una trampa de llum no ens bastará. Farà falta que emprem altres metodologies, com explicarem a l’apartat del manual del papaionaire.

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.