A vegades no paramsenalla de verdures atenció al poder que tenim en cada acte de compra que realitzam. El consumisme està arrelat a la nostra societat i genera molts impactes que contribueixen a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i per tant, al canvi climàtic que, com hem vist, afecta els papaions i a tots els éssers vius.

En comprar feim un exercici inconscient de triar un producte front un altre. Està a les nostres mans convertir aquest acte quotidià en un exercici conscient que pot contribuir a canviar la realitat on vivim. Pensem en la motxilla ecològica que hi ha al darrera de cada producte… quants de  kilòmetres ha recorregut? quants kilos de materials s’han mobilitzat per a la seva elaboració?

Tria productes locals, reduiràs el CO2 emès pel transport dels productes que vénen de fora.

Compra amb responsabilitat, pensa abans si realment ho necessites, si reduïm el consum, disminuirem molts impactes.

Consumeix productes ecològics, no utilitzen productes perillosos per les papallones nocturnes, insectes o altres plantes.