Són espècies exòtiques introduides voluntària o involuntàriament per l’ésser humà, que són capaces de mantenir les seves poblacions de forma autònoma, extendre’s i alterar diversos processos ecosistèmics clau, com la productivitat i els cicles biogeoquímics. Els éssers humans hem tingut un paper important en influir en el nombre i tipus d’espècies de papallones nocturnes que arriben a les Illes Balears. Algunes poques convertides en espècies invasores, han arribat a les illes amb els productes importats, en els vaixells de transport o associats amb el comerç hortícola. Però de totes les que arriben, poques espècies sobreviuen fins el punt d’establir una població de cria. Aquesta situació pot ser diferent en el futur, amb el canvi climàtic i l’associació amb les plantes exòtiques, que tal vegada afavorirà un increment de l’èxit de la colonització d’espècies al·lòctones.

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.