Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.

Veurem quines són les amenaces derivades del canvi global que afronten els papaions i com responen a aquests canvis.

Quines amenaces afronten els papaions?

La nostra manera de viure ha canviat molt en les últimes dècades, degut principalment a l’increment de població i del ritme de consum. El canvi global és el conjunt de canvis ambientals que es deriven de l’activitat humana moderna sobre el planeta i afecten als processos de funcionament del sistema Terra. De canvis n’hi ha hagut sempre… però l’acció humana n’ha augmentat el nombre i la intensitat!

D’entre les amenaces que afronten els papaions trobem els canvis d’usos del sòl,  la contaminació, l’arribada d’espècies invasores o el canvi climàtic. Tots aquests factors de canvi esdevenen amenaces encara més grans perquè actuen conjuntament, establint sinèrgies que poden tenir efectes molt negatius (Article relacionat).

Els ecosistemes insulars pateixen en general un risc major d’extincions i alteracions funcionals que els seus homòlegs continentals. Moltes de les espècies endèmiques que acullen són especialment sensibles als canvis ambientals bruscos.

Com responen els papaions a aquests canvis?

La resposta dels papaions als canvis segueix certs patrons  de comportament. D’una banda es modifica la fenologia dels papaions, que adelanten o retarden el seu rellotge biològic, i d’altra banda, es produeixen canvis en la distribució de les espècies, que migren més al nord o més amunt en alçada.

I què comportarà tot això?

– Canvis en la comunitat: unes espècies arribaran de noves, altres marxaran, unes es faran rares, altres esdevindran abundants…

Desacoblament de relacions amb altres grups: els altres animals i plantes respondran d’una altra manera i a una altra velocitat. Hi ha ocells que migren i que tenen problemes quan arriben a les zones de cria perquè ja no es troben amb els papaions que fins ara usaven per alimentar els seus polls. El temps més càlid a la primavera a Europa del nord ha trencat la sincronia entre la papallona nocturna Operophtera brumata i la sortida dels brots del roure, això ha comportat un desacoblament entre el pic de disponibilitat de l’insecte i el pic de demanda d’aliment dels polls del cap ferrerico Parus major (Article relacionat).

– Existeix la possibilitat de que s’estableixin espècies que potencialment poden actuar com a plagues de conreus o boscos.

Ens trobem davant d’una situació d’alta complexitat, en la que hi ha múltiples causes i diversos factors interactuant, on es creen sinèrgies que encara no coneixem, però de les quals sí en detectem les conseqüències. No es tracta d’atorar-se enfront la complexitat, més bé de prendre consciència de que formem part d’un sistema i de que, així com els nostres actes tenen conseqüències que poden ser indesitjables, també està a les nostres mans fer un esforç per a aturar el ritme dels canvis negatius i millorar la situació actual. Vols saber què hi pots fer tu?