Els canvis en la composició atmosfèrica de gasos s’han produit per l’increment del transport i la indústria a gran escala, basats en l’explotació abusiva de combustibles fòssils. Les conseqüències ja les començam a conèixer: augment de la temperatura mitjana, variacions en el règim de precipitacions i un augment de la freqüència del episodis meteorològics extrems ¿tornados, huracans, grans tempestes, etc.).

La temperatura superficial mitjana global ha incrementat al voltant de 0,6 ºC al llarg del passat segle, essent la dècada dels 90 la més càlida de totes. Els canvis de temperatura varien geogràficament ja que es noten més a latituds més altes; així com temporalment, doncs al llarg de l’any s aprecia un augment més important als mesos més freds. El tercer informe de l’IPCC prediu que les temperatures continuaran augmentant durant aquest segle, amb increments de fins a 5,8 ºC en arribar l’any 2100 (CLIMATECHANGE 2001 – The Scientific Basis).

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.